Vores projekter og
samarbejdspartnere.

Slider

Vi elsker at samarbejde, og vi elsker projekter, der falder lige ind i vores DNA, hvad enten de omhandler slagtehuset, skoven, landbruget, kurserne eller noget helt femte.

Herunder kan du læse mere om, hvilke projekter vi har gang i lige nu, og hvem der er med ombord. 

Kurser:

 

I samarbejde med Madkulturen, Skærtoft, Naturmælk og Økologisk Landsforening uddanner vi igennem en række Åben Skole-forløb næste generation i bæredygtig fødevareproduktion.

Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden og løber hele 2018. Du kan læse mere om projektet her

Landbrug:

 

På Steensgaards marker dyrker vi foder til dyrene, økologisk korn til den lokale bager og grøntsager til vores madhåndværkskurser.

Filosofien bag landbruget er, at en sund jord giver de bedste afgrøder og det sundeste græs, og derfor arbejder vi med at opbygge jordbundskvaliteten i stedet for at udpine den. Det gør vi bl.a. ved at så efterafgrøder i form af kvælstoffikserende bælgplanter.

Samtidig giver vi plads til naturen i landbruget ved at plante levende hegn, lade enkelte områder ligge udyrkede hen og anlægge striber i markerne med blomster, græs og urter, der er attraktive for bier, insekter, fugle og vildt.

 

 

BEPLANTNING STEENSGAARD

I forlængelse heraf er vi i øjeblikket i fuld gang med et projekt, der har til formål at øge biodiversiteten på de store marker nord for Steensgaard. Her etablerer vi lige nu to beplantninger for hasselmus, forlænger de eksisterende læhegn og bygger seks yderligere rækker.

De nye beplantninger og læhegn vil udover at komme hasselmusene tilgode også gavne insekterne, som har så stor betydning for vores marker.

 

Projektet forventes færdigt i efteråret 2018 og støttes af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

 

PRINCIPLANDBRUG MED OMTANKE TIL NATUREN

Når man driver et økologisk principlandbrug, hvor dyrene skal have adgang til frisk luft, vand og grønt græs året rundt, og der samtidig skal gives plads til naturen, er det nødvendigt at investere i teknologier, der kan bidrage til at gøre hverdagen på gården mere effektiv i form af en intelligent, mobil fodervogn med vejning og frostfri vandtank samt en transportvogn, der skal gøre det nemmere at flytte dyrene fra et areal til et andet.

 

Også i den forbindelse modtager vi støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne samt Miljø- og fødevareministeriet. Projektet forventes afsluttet i december 2018.

 

 

Du kan læse mere om fonden her.