Skovene på
Steensgaard.

Slider

Skovene på Steensgaard drives efter økologiske principper, og ligesom på resten af gården bruges der ikke kemikalier og sprøjtemidler.

I skovdriften vægter vi det driftsmæssige såvel som naturværdi og biodiversitet højt.

Vores skove er FSC®/PEFC-certificerede, og det betyder, at der ikke bliver fældet mere træ, end skovene kan nå at reproducere og at dyre- og planteliv beskyttes.

 

Færdsel i skoven er tilladt i henhold til Naturbeskyttelseslovens adgangsregler for private skove.

Steensgaards skove består af i alt 436 ha. fordelt på 11 separate skove:

Østrupgaard Skov, Malsdam Skov, Enemærket Skov, Dured Skov, Hanneslund Skov, Rønnemose Skov, Falden, Kildeskov, Toppenhøje, Dyreborg Skov, Hesbjerggaard samt flere mindre skovholme.

De 436 ha fordeler sig efter træart som følger:

 

Bøg                     137 ha                32%

Eg                        94 ha                  22%

Andet løv         108ha                 25%

Gran                   28 ha                  6%

Andet nål         33 ha                  7%

Pyntegrønt      24 ha                  5%

Fyr                       3 ha                     1%

Krat                     9 ha                    2%

 

Løvtræsandelen er i forhold til sammenlignelige skovdistrikter meget høj, nemlig på 81%, hvilket er ønskværdigt i forbindelse med bæredygtig drift, idet langt de fleste løvtræarter er mulige at drive med naturlig foryngelse.

Jordbundsmæssigt dækker distriktet langt de fleste jordbundstyper. Lige fra de ret magre sandjorder mod nord til de kystnære og mere fede jorder mod syd. Distriktet er derfor i skovbrugsmæssig henseende meget alsidigt med mange differentierede naturtyper og en meget bred biodiversitet. Netop den meget alsidige og brede biodiversitet arbejder vi med at beskytte og forbedre i den daglige drift.

Både bøge- og egedriftsklassen er præget af mange gamle bevoksninger, hvoraf de ældste er egebevoksninger fra 1832. Disse gamle og naturmæssigt rige bevoksninger bliver i udstrakt grad skånet for afvikling.