Projekter | Steensgaard
Go to Top
  • Ingen produkter i kurven.

Projekter

Slagtehus:

Åben Skole-forløb om bæredygtig fødevareproduktion

Nye Åben Skole-forløb på tre fødevarevirksomheder på Fyn og i Sønderjylland skal uddanne næste generation i bæredygtig fødevareproduktion og klæde dem på til at reflektere over bæredygtigt forbrug.

Projektet sker i et partnerskab mellem fødevarevirksomhederne Skærtoft og Steensgaard, der indleder undervisningsforløbene i 2018 og Naturmælk, der begynder i 2019, samt Madkulturen og Økologisk Landsforening.

Der udvikles og testes tre undervisningsforløb om bæredygtig fødevareproduktion og bæredygtigt forbrug, der kobler teori og praksis i Åben Skole-forløb for 7. – 9. klasse i faget biologi med elementer fra madkundskab. Klasserne vil både besøge en af de deltagende virksomheder og arbejde med bæredygtighed på skolen som forberedelse og opfølgning på besøget.

16 klasser fra Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn vil deltage i pilotforløbet i efteråret 2018.

Formålet er at bidrage til næste generations maddannelse, herunder at fremme elevernes viden om og interesse for bæredygtighed og bevidsthed om eget forbrug. Sekundært håber projektet at inspirere eleverne til uddannelsesvalg og en karriere inden for fødevarebranchen.

Partnere

Madkulturen som projektleder, Økologisk Landsforening som vidensorganisation og virksomhedspartnerne Skærtoft, Steensgaard og Naturmælk. Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden og løber hele 2018.

 

Landbrug:

På Steensgaards marker dyrker vi foder til dyrene, økologisk korn til den lokale bager og grøntsager til vores Spiseri.

EuflagFilosofien bag landbruget er, at en sund jord giver de bedste afgrøder og det sundeste græs, og derfor arbejder vi med at opbygge jordbundskvaliteten i stedet for at udpine den. Det gør vi bl.a. ved at så efterafgrøder i form af kvælstoffikserende bælgplant
er.

Samtidig giver vi plads til naturen i landbruget ved at plante levende hegn, lade enkelte områder ligge udyrkede hen og anlægge striber i
markerne med blomster, græs og urter, der er attraktive for bier, insekter, fugle og vildt.Milj__c_-_og_F__c_devareministeriet_DK_2linjer_RGB

 

BEPLANTNING STEENSGAARD

I forlængelse heraf er vi i øjeblikket i fuld gang med et projekt, der har til formål at øge biodiversiteten på de store marker nord for Steensgaard. Her etablerer vi lige nu to beplantninger for hasselmus, forlænger de eksisterende læhegn og bygger seks yderligere rækker.

De nye beplantninger og læhegn vil udover at komme hasselmusene tilgode også gavne insekterne, som har så stor betydning for vores marker.

Projektet forventes færdigt i efteråret 2017 og støttes af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

PRINCIPLANDBRUG MED OMTANKE TIL NATUREN

Når man driver et økologisk principlandbrug, hvor dyrene skal have adgang til frisk luft, vand og grønt græs året rundt, og der samtidig skal gives plads til naturen, er det nødvendigt at investere i teknologier, der kan bidrage til at gøre hverdagen på gården mere effektiv i form af en intelligent, mobil fodervogn med vejning og frostfri vandtank samt en transportvogn, der skal gøre det nemmere at flytte dyrene fra et areal til et andet.

Også i den forbindelse modtager vi støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne samt Miljø- og fødevareministeriet. Projektet forventes afsluttet i december 2017.

Du kan læse mere om fonden HER.