Marker | Steensgaard
Go to Top
  • Ingen produkter i kurven.

Marker

MarkerPå Steensgaards marker dyrker vi foder til dyrene, økologisk korn til den lokale bager og grøntsager til vores Spiseri.

Filosofien bag landbruget er, at en sund jord giver de bedste afgrøder og det sundeste græs, og derfor arbejder vi med at opbygge jordbundskvaliteten i stedet for at udpine den. Det gør vi bl.a. ved at så efterafgrøder i form af kvælstoffikserende bælgplanter.

Vi giver plads til naturen i landbruget ved at plante levende hegn, lade enkelte områder ligge udyrkede hen og anlægge striber i markerne med blomster, græs og urter, der er attraktive for bier, insekter, fugle og vildt.


På Steensgaard modtager vi Økologisk Arealtilskud til at drive vores landbrugsarealer økologisk.Logo_EU_FVM_LDP_kvadrat