Steensgaard herregård

Steensgaard historie

Årets virksomhed 2022

I 2023 modtog Steensgaard Herregård prisen for “Årets virksomhed 2022” af Faaborg- Midtfyn Erhvervsråd. Virksomheden har siden 2021 hvor Anders Thorgaard købte gården, udvidet det økologiske landbrug med flere gårde samt genåbnet slagteriet og restauranten (Steensgaard Madhus) på gården. Virksomheden har også overtaget to slagterbutikker i Faaborg og Assens(Landslagteren i Faaborg og slagteren i Assens) samt kæden Klingenberg. Virksomheden er på de to år gået fra  6-60 dygtige og engagerede medarbejdere. Derudover mente Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd at virksomheden formår at skabe arbejdspladser, sætte opmærksomhed på Faaborg-Midtfyn-området, og sætte fokus på økologi og bæredygtighed.

Årets virksomhed 2022

Steensgaard herregård historie

Steensgaard herregård

1300-tallet

Steensgaard nævnes

1310 er første gang steensgaard bliver nævnt. Her tilhører herregården adelslægten Bjørn, der var ansvarlige for at lave fundamentet til herregården.

1300-tallet

Steensgaard herregård

1400-tallet

Steensgaard skifter ejer for første gang

I 1494 overtog et barnebarn ved navn Emmiksen Steensgaard

1400-tallet

Røde angus køer

1500-tallet

Forvist til Steensgaard

Den trefløjede hovedbygning blev opført i bindingsværk af Anders Emmiksen. I 1555 bliver Anders Emmiksen forvist til Steensgaard efter at have fornærmet Christian 3.

Otto den onde

I 1568 overtager Otto Emmiksen gården efter sin far. Otto fik tilnavnet ” den onde”, fordi han var en arrig satan, der lagde sig ud med familien, fæstebønderne, de offentlige myndigheder og mishandlede sin hustru. I 1594 blev han dræbt med en økse af to af gårdens tjenestefolk efter ordre fra hans hustru.

1500-tallet

Saane får

1600-tallet

Skattegæld

Igennem 1600-tallet skifter herregården ejere mange gange, men ender med at blives solgt i 1689 til Jens Christensen Heden, der brugte mange ressourcer på at udvide godset. De mange udvidelser fører til en enorm skattegæld, og herregården bliver ved Jens’s død i 1708 overtaget af kronen.

1600-tallet

Steensgaard herregård

1700-tallet

Grevskabet

I 1712 køber Jens Hedens søn, Frederik Jensen herregården på Auktion. Frederik Jensen gifter sig med Susanne Brahe fra Hvedholm slot. De får ingen børn, og efter aftale med Preben Brahe skabes der et grevskab bestående af Hvedholm slot, Steensgaard, Damsbo og Østrupgaard.

1700-tallet

Steensgaard herregård

1900-tallet

Danmarks første herregårdspension

I 1938 opløses grevskabet ved Henrik Bille Brahes død, og Steensgaard udskilles som et selvstændigt gods. Herefter bliver hovedbygningen indrettet til herregårdspension som Anne Bille Brahe driver frem til 2011

1900-tallet

Steensgaard herregård

2011

Steensgaard herregård renoveres

I 2011 købte Ann Kersti Møller herregården. Hun foretog en gennemrenovering af hovedbygningen, lagde landbruget om til økologi, og byggede et slagteri på gården med tilhørende gårdbutik, som hun åbnede i 2013. Derudover var hun, en af de første i Danmark til at starte en besætning op med rød angus kødkvæg.

2011

Steensgaard herregård

2021

Steensgaard udvides igen

I 2021 blev herregården købt af Anders Thorgaard, der siden hen har udvidet det økologiske landbrug med 3 gårde, genåbnet slagteriet på gården, købt to slagterbutikker i Faaborg og Assens, omdannet gårdbutikken til restaurant, samt købt kæden Klingenberg ost og delikatesser.

2021

0